Populär musik är populär

Går vi tillbaka ungefär hundra år i tiden så var den populära musiken, alltså den musik som gick hem ute i stugorna, musik som framfördes på fiol, nyckelharpa och dragspel. Men vid samma tid började förändringen, i och med att gitarren introducerades i Sverige. Den blev dock inte en del av populärmusiken förrän rocken kom till Sverige, och då hade vi redan klarat av jazz och swing.

I Sverige var både Beatles och Elvis lika populära som någon annanstans i världen, medan ABBA framför allt blev profeter utomlands, särskilt i Australien och Storbritannien. Efter ABBAs storhetstid gjorde syntharna entré, och sen var ingenting sig likt. Numera kan man göra vilken musik man vill i en dator, från klassisk musik till schlager.